„Прашањето каков град сакаме не може да се одвои од тоа какви социјални врски, врски со природата, животни стилови, технолошки и естетски вредности посакуваме. Правото на град е многу повеќе од индивидуалната слобода на пристап до урбани ресурси: тоа е право да се менуваме себе си, менувајќи го градот. Тоа е повеќе заедничко отколку индивидуално право бидејќи овој процес на трансформација неизбежно зависи од практикувањето на колективна моќ да се реобликува процесот на урбанизација. Слободата да ги правиме и преправаме градовите и себе си, би сакал да тврдам, е едно од најбесценетите, а најзапоставените човекови права.“

(Харви, Право на град, 2008)

Последни вести

Пријатели

Урбанистичките планови ги14 оформуваат градовите во кои живееме, а со тоа директно го одредуваат квалитетот на секојдневниот живот – колку се пријатни за живеење соседствата, дали имаат каде да си играат децата, дали има сообраќајни метежи во градот, дали секое семејство има пристап до квалитетна инфраструктура.

Последни активности

pato-masovno-so-roze

Урбанистичките планови ги14 оформуваат градовите во кои живееме, а со тоа директно го одредуваат квалитетот на секојдневниот живот – колку се пријатни за живеење соседствата, дали имаат каде да си играат децата, дали има сообраќајни метежи во градот, дали секое семејство има пристап до квалитетна инфраструктура.