Македонското издание на „Commons во Југоисточна Европа“ во Книжарница Или Или

Збор за новата метропола во дигиталната доба (ПРВ ДЕЛ)
ноември 2, 2018
Збор за новата метропола во дигиталната доба (ВТОР ДЕЛ)
февруари 27, 2019

Македонското издание на „Commons во Југоисточна Европа“ во Книжарница Или Или

Македонското издание „Commons во Југоисточна Европа“ за заинтересираните читатели од 13 февруари е достапно бесплатно во Книжарница Или Или. Дополнително, истото издание е достапно и за читателите кои ја посетуваат Националната и универзитетска библиотека „св. Климент Охридски“ – Скопје.

 

На следново видео можете да ја проследете и дискусијата за некои од темите опфатени во „Commons во Југоисточна Европа“: