НОВИТЕ УЛИЦИ ВО СКОПЈЕ

ni_snemuva_drvja_1000x600
НИ СНЕМУВА ДРВЈА
ноември 3, 2016

НОВИТЕ УЛИЦИ ВО СКОПЈЕ

novite_ulici_1000x600

“Новите улици во Скопје” е теренска анализа на Плоштад Слобода за практиките при реновирање на улиците од страна на О. Центар, Карпош и Град Скопје. Анализирани се просторите за пешаци и велосипедисти, безбедноста, функционалноста и зеленилото пред и по реновирањето на предметните улици.
novite_ulici_1000x600