ПРИРАЧНИК ЗА ПОПИС НА ДРВЈА

ПРИРАЧНИК ЗА ЧИТАЊЕ ДУПОВИ
ноември 3, 2016
ГРАЃАНСКИ АКТИВАТОР
ноември 3, 2016

ПРИРАЧНИК ЗА ПОПИС НА ДРВЈА

Овој прирачник ќе и помогне на вашата иницијатива на брз, квалитетен и ефикасен начин да спроведете попис на зеленилото во вашиот град или маало. Научете за видот на дрвја, техники на броење, собирање на податоци и анализа на дрвјата/зеленилото кое што ве интересира.
vodic_za_popis_1000x600