ПРИРАЧНИК ЗА ЧИТАЊЕ ДУПОВИ

11 БИЛБОРДИ НА ОРЦЕ НИКОЛОВ, 6 НА ЛЕНИНОВА
ноември 3, 2016
ПРИРАЧНИК ЗА ПОПИС НА ДРВЈА
ноември 3, 2016

ПРИРАЧНИК ЗА ЧИТАЊЕ ДУПОВИ

Овој прирачник ќе ве упати во чудниот свет на урбанистичките планови. Од регионални просторни планови, па се до генерални и детални урбанистички планови, овој документ ве учи како да ги протолкувате кодовите, линиите и боите со кои што се служат урбанистите. Во него ќе најдете примери на планови, текстуални и визуелни описи на просторот во градовите, а дискутирани се и законските и институционални рамки на проблематиката.

dupovi_naslovna