ПРИРАЧНИК ЗА ЧИТАЊЕ ДУПОВИ

jasiti_1000x600
11 БИЛБОРДИ НА ОРЦЕ НИКОЛОВ, 6 НА ЛЕНИНОВА
ноември 3, 2016
vodic_za_popis_1000x600
ПРИРАЧНИК ЗА ПОПИС НА ДРВЈА
ноември 3, 2016

ПРИРАЧНИК ЗА ЧИТАЊЕ ДУПОВИ

dupovi_naslovna

Овој прирачник ќе ве упати во чудниот свет на урбанистичките планови. Од регионални просторни планови, па се до генерални и детални урбанистички планови, овој документ ве учи како да ги протолкувате кодовите, линиите и боите со кои што се служат урбанистите. Во него ќе најдете примери на планови, текстуални и визуелни описи на просторот во градовите, а дискутирани се и законските и институционални рамки на проблематиката.

dupovi_naslovna