Плоштад Слобода

Плоштад Слобода е организација за активизам, теорија и уметност формирана во 2010 година како реакција на уништувањето и менувањето на јавните простори од проектот Скопје 2014. Како одговор на националистичките, шовинистичките и етатистичките аспекти на проектот, Плоштад Слобода низ годините има организирано протести, јавни собири, трибини, работилници, изданија, пописи на зеленило, вело-тури, набљудување на избори…

Примарен интерест јавни простори и заеднички добра, активимзмус, работи со Карпош 4, Штип, Дебар Маало, Охрид, Гевгелија

Плоштад Слобода е основана на 6-ти јуни 2010 од Никола Наумоски, Ивана Драгшиќ, Павлина Симоноска, Дамјан Здравев, Марија Башеска, Соња Исмаил, Никола Гелевски, Марко Кабранов, Ирена Цветковиќ, Тања Малеска, Филип Јовановски, Нада Наумовска и Ива Галевска.

Плоштад Слобода е основач на домашната асоцијација за независна култура “Јадро”, како и Регионалната платформа за култура “Кооператива”. Во својата историја организацијата има учествувано и во други формални и неформални иницијативи како “Мрежа 25”, “Граѓаните за Македонија”,

Досега има соработувано со: ФООМ, УСАИД, Фридрих Еберт, Хајнрих Бол, ЕПИ/Хелсинши комитет и др.