За проектот

Град за сите е платформа на Плоштад Слобода за сите активности кои се во контекст на јавниот простор како политички ресурс, борбата за менување на сопствениот град и солидарноста помеѓу граѓанките со секакви позадини. Досегашните проекти кои сме ги спровеле под оваа платформа подразбирале демонополизација и споделување на знаењето поврзано со урбанистичкото планирање и урбанистичките планови во нашиот град, доближување на овие теми и до децата, иницијативи и стратегии за ослободување на нови јавни простори, микро-борби за споделени секојдневни грижи во животот во Скопје, неформално образование, барање отчетност од локални власти, анализи на јавните услуги, итн.

Град за сите и воопшто, Плоштад Слобода, настанаа како форма на отпор и борба против „Скопје 2014“ и таквото замислување и владеење со просторот. Плоштад Слобода имаше за цел во услови на најсилнеа опресија и медиска пропаганда во владеењето на ВМРО-ДПМНЕ да отвори широка расправа за постоењето и иднината на проектот Скопје 2014: рушење, дислокација, пренамена и преместување на центарот на градот се само некои од опциите кои со години беа дискутирани на нашите настани. И денес критиката на „Скопје 2014“ не изостанува од работата на Плоштад Слобода, особено поради тоа што големата политичка промена во Македонија не донесе промена во ставот, однесувањето и премислувањето на „Скопје 2014“, но и на просторното планирање, архитектонското и урбанистичко наследство на Скопје. Владата на СДСМ како воопшто да не сфатила дека со девастација на јавниот простор, уништен е и еден слој на демократското ткиво на заедницата, една нишка на поврзување на жителите со градот, и освен отстранувањето на еден споменик, не ја третира темата со дозата на сериозност и објективност со која треба.