НИ СНЕМУВА ДРВЈА

ГРАЃАНСКИ АКТИВАТОР
ноември 3, 2016
НОВИТЕ УЛИЦИ ВО СКОПЈЕ
ноември 3, 2016

НИ СНЕМУВА ДРВЈА

Ова е првиот попис на дрвја спроведен во Македонија на територијата на Мал Ринг во Скопје. Резултатите од овој попис и споредбата со претходната состојба се толку сериозни што беа често цитирани од медиумите и експертите за резултатите на проектот “Скопје 2014” врз животната средина.
ni_snemuva_drvja_1000x600