ПЛОШТАД СЛОБОДА

Отворениот, толерантниот и космополитскиот град го замислуваме како извор и темел на демократијата, слободата и отвореното општество. Јавниот простор на Градот е местото во кое треба да се одвива политиката, а таа се гледа таму дури и кога се води по кабинети, фирми и телефони. Главни заштитници на таквиот град, сфатен како демократски јавен простор, треба да бидат неговите одговорни и солидарни граѓанки и граѓани.

Плоштад Слобода е организација за активизам, теорија и уметност формирана во 2010 година како реакција на уништувањето и менувањето на јавните простори од проектот „Скопје 2014“. Како одговор на националистичките, шовинистичките и етатистичките аспекти на проектот, Плоштад Слобода низ годините има организирано/спроведено: протести, јавни собири, трибини, работилници, изданија, пописи на зеленило, вело-тури, набљудување на избори, истражувачки филмови… Работата подоцна се проширува (или стеснува) на локални заедници и маала во Карпош 4, Штип, Дебар Маало, Охрид, Гевгелија и други. А истрајната и истражувачка работа на теми како јавните простори и управувањето со нив ја поврза организацијата со сродни движења и организации од регионов и Европа.

Плоштад Слобода е основана на 6-ти јуни 2010 од Дамјан Здравев, Марија Башеска, Соња Исмаил, Никола Гелевски, Никола Наумоски, Ивана Драгшиќ, Павлина Симоноска, Марко Кабранов, Ирена Цветковиќ, Тања Малеска, Филип Јовановски, Нада Наумовска и Ива Галевска. Иако повеќе не членува, организацијата е основач на домашната асоцијација за независна култура “Јадро”, како и Регионалната платформа за култура “Кооператива”. Досега има соработувано со: ФООМ, УСАИД, Фондација Хајнрих Бол, Фондација Фридрих Еберт, ЕПИ/Хелсинши комитет, Град Скопје.